Liczba gości: 791
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-03
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W Słubicach
uL. Krótka 7
69-100 Słubice
tel. 095 759 25 50
fax 095 759 25 59
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu obsługi technicznej oraz napraw bieżących wynikających z eksploatacji posiadanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach samochodów służbowych. Planowana ilość roboczogodzin w trakcie trwania umowy: 375
Opis przedmiotu zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-33/2011
Termin realizacji: 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość zobowiązania wynikającego z umowy.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do negocjajci zaproszono Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „AUTO-MARKET” KORKUŚ JERZY ul. Kadłubia 78 68-200 Żary
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
  „AUTO-MARKET”
  KORKUŚ JERZY
  ul. Kadłubia 78
  68-200 Żary
  Cena: CENA NETTO: 72 427,50 ZŁ
  CENA BRUTTO: 89 085,83 ZŁ
  Data udzielenia zamówienia: 13-10-2011
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
  „AUTO-MARKET”
  KORKUŚ JERZY
  ul. Kadłubia 78
  68-200 Żary
  CENA BRUTTO: 89 085,83 ZŁ
  Oferta z najwyższa ceną: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
  „AUTO-MARKET”
  KORKUŚ JERZY
  ul. Kadłubia 78
  68-200 Żary
  CENA BRUTTO: 89 085,83 ZŁ
  ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl drukuj