Liczba gości: 651
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących:
• Zdjęcie warstwy humusu z darniną i z odwiezieniem na odkład na odległość do 20 km;
• Pozyskanie humusu poza budową na umocnienie powierzchniowe.
2. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dodatkowe oznaczone symbolami D-01.02.02.a i D-06.01.01.h.
3. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w terminie do dnia 29.11.2011 roku.
Opis przedmiotu zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 91 w m. Gniew w km 71+692”
– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z darniną i pozyskanie humusu poza budową na umocnienie powierzchniowe”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/72/R-1/WR/2011
Termin realizacji: Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w terminie do dnia 29.11.2011 roku
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena: CENA UMOWNA NETTO: 125 485,28 zł;
PODATEK VAT 23 %: 28 861,61 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 154 346,89 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.10.2011 r.
drukuj