Liczba gości: 884
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie słabonośnego podłoża w rejonach podpór P1 i P4 obiektu mostowego M-1 oraz podpory P69 estakady WE-1 (dotyczy powierzchni pomiędzy korpusem a skrzydłami podpór oraz pod stożkami nasypowymi), które nie jest objęte zamówieniem podstawowym.
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)
– wzmocnienie podłoża w obrębie przyczółków obiektów mostowych:
M-1 i podpory P69 estakady WE-1”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/71/R-1/WR/2011
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) Bilfinger Berger Budownictwo S.A. - Lider
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
2) WAKOZ Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 3
84-242 Luzino
Cena: CENA NETTO 591 860,69 zł;
PODATEK VAT 23%: 136 127,96 zł;
CENA BRUTTO: 727 988,65 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27.10.2011 r.
drukuj