Liczba gości: 1301
Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
telefon ( 68) 387 24 66
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento 0.9 kat. Rok produkcji - 1998. Przebieg -- 172221 km
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento 0.9 kat.
Numer przetargu: GDDKiA-O1/ZG-Z12-2-pw/418z/05/2011
Termin realizacji: 7 dni od daty otwarcia ofert.
Wadium: wadium - 100 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena najwyższa - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Wilczyński
tel. (68) 387 24 66
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól
pokój nr 5 ( sekretariat) do dnia 14.11.2011 godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: braku ofert
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak ofert
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: brak ofert
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  drukuj