Liczba gości: 1248
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-09
Zamawiający: GDDKiA O/ZG Rejon Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Kostrzyńska 4a
95 7223809
957228446
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodów:
1. Fiat Cinquecento 1997 przebieg 282953
2. Fiat Cinquecento 1996 przebieg 236342
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów:
1. Fiat Cinquecento 1997 przebieg 282953
2. Fiat Cinquecento 1996 przebieg 236342
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/05/2011
Termin realizacji: 7 dni od daty otwarcia oferty
Wadium: Wadium w wysokości:
- zadanie nr 1 - 60 zł
- zadanie nr 2 - 50 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najyższa cen - 100 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adamski Przemysław - 691 772 560
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a pokój nr. 23 do dnia 30.11.2011 do godz. 8:45
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: nie wpłyneła żadna oferta
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl drukuj