Liczba gości: 1066
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
– Przebudowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należących do Grupy LOTOS S.A.”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należącej do Grupy Lotos S.A.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/84/R-1/WR/2011
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Data udzielenia zamówienia: 24.11.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO 674 273,98 zł;
PODATEK VAT 23%: 155 083,02 zł;
CENA BRUTTO: 829 357,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO 674 273,98 zł;
PODATEK VAT 23%: 155 083,02 zł;
CENA BRUTTO: 829 357,00 zł
drukuj