Liczba gości: 1247
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-24
Zamawiający: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKACH REJONÓW I OBWODÓW DROGOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 5 części
Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ Nr 1 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie” - łączna powierzchnia sprzątania 755,05 m2.
CZĘŚĆ Nr 2 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku” - łączna powierzchnia sprzątania 1120,78 m2.
CZĘŚĆ Nr 3 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Kościerzynie” - łączna powierzchnia sprzątania 580,20 m2.
CZĘŚĆ Nr 4 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku” - łączna powierzchnia sprzątania 495,71 m2.
CZĘŚĆ Nr 5 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie” - łączna powierzchnia sprzątania 680,21 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/88/Z-13/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie (Części od Nr 1 do Nr 5) zostało zrealizowane w niżej podanych terminach:
1) CZĘŚĆ Nr 1 – od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.;
2) CZĘŚĆ Nr 2 – od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.;
3) CZĘŚĆ Nr 3 – od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.;
4) CZĘŚĆ Nr 4 – od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.;
5) CZĘŚĆ Nr 5 – od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2,
tel. (58) 686-40-71, fax (58) 686-33-49
Opłata (o ile dotyczy) 10,00 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wiesław Repiński – Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 204.
02/12/2011 r. ; Godzina: 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1 - Jantar 2 Spółka z o.o., ul Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,
Część Nr 2 - HOMBRE Service Sp. z o.o., ul. Rzemieslnicza 3, 81-855 Sopot,
Część Nr 3 - Jantar 2 Spółka z o.o., ul Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,
Część Nr 4 - Zakład Usług Gospodarczo - Socjalnych ANTEMA, ul. Jana Pawła II 8a,
58-506 Jelenia Góra
Część Nr 5 - AGP Grupa Polska Sp. z o.o., ul Sportowa 6, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
Cena: Część 1 - netto 40 428,00 zł, podatek VAT 23% 9 298,44 zł, brutto 49 726,44 zł
Część 2 - netto 70 797,24 zł, podatek VAT 23% 11 343,60 zł, brutto 87 080,61 zł
Część 3 - netto 49 320,00 zł, podatek VAT 23% 8 582,22 zł, brutto 60 663,60 zł
Część 4 - netto 37 314,00 zł, podatek VAT 23% 8 582,22 zł, brutto 45 896,22 zł
Część 5 - netto 67 032,00 zł, podatek VAT 23% 15 417,36, brutto 82 449,36 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 20.12.2011 r.
Część Nr 2 - 20.12.2011 r.
Część Nr 3 - 20.12.2011 r.
Część Nr 4 - 18.01.2012 r.
Część Nr 5 - 20.12.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 6 ofert
Część Nr 2 - 6 ofert
Część Nr 3 - 6 ofert
Część Nr 4 - 5 ofert
Część Nr 5 - 5 ofert
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1 - oferta nr 5, brutto 49 726,44 zł,
Część Nr 2 - oferta nr 4, brutto 87 080,61 zł,
Część Nr 3 - oferta nr 5, brutto 60 663,60 zł,
Część Nr 4 - oferta nr 3, brutto 45 896,22 zł,
Część Nr 5 - oferta nr 2, brutto 82 449,36 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1 - oferta nr 8, brutto 87 674,40 zł,
Część Nr 2 - oferta nr 8, brutto 154 160,82 zł,
Część Nr 3 - oferta nr 8, brutto 90 109,80 zł,
Część Nr 4 - oferta nr 8, brutto 102 652,11 zł,
Część Nr 5 - oferta nr 8, brutto 133 703,46zł.
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj