Liczba gości: 1131
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-01
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
telefon ( 68) 387 24 66
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento 0.9 kat. Rok produkcji - 1998. Przebieg -- 172221 km- PRZETARG NR 2
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento 0.9 kat.
Numer przetargu: GDDKiA-O1/ZG-Z12-2-ps/418z/5.1/2011
Termin realizacji: 7 dni od daty otwarcia ofert.
Wadium: wadium - 50 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena najwyższa - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski
tel. (68) 387 24 66
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól
pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 15.12.2011 do godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wpłynęła 1 oferta: Wojciech Wasiak, ul. Konwaliowa 8, 67-100 Nowa Sól
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojciech Wasiak, ul. Konwaliowa 8, 67-100 Nowa Sól
  Cena: 505,00 zł
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 505,00 zł
  Oferta z najwyższa ceną: 505,00 zł
  drukuj