Liczba gości: 662
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego:
„Ustawienie siatki wygrodzeniowej wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko-Redzikowo”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających do zamówienia podstawowego „Ustawienie siatki wygrodzeniowej wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko-Redzikowo” – budowę ogrodzenia wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko – Redzikowo o długości 1 805 m w oparciu o dokumentację projektową.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/91/Z-14/WR/2011
Termin realizacji: do dnia 20.12.2011 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Data udzielenia zamówienia: 5 grudnia 2011
drukuj