Liczba gości: 1209
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-13
Zamawiający: GDDKiA O/ZG Rejon Gorzó Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel. 95 722 38 09, 95 722 84 46
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodów:
1. Fiat Cinquecento 1997, przebieg 282953
2. Fiat Cinquecento 1996, przebieg 236342
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów:
1. Fiat Cinquecento 1997, przebieg 282953
2. Fiat Cinquecento 1996, przebieg 236342
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/05.1/2011
Termin realizacji: 7 dni od daty otwarcia ofert
Wadium: Wadium w wysokości:
- zadanie nr 1- 42 PLN
- zadanie nr 2- 35 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adamski Przemysław - 691 722 560
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/ZG Rejon Gorzó Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel. 95 722 38 09, 95 722 84 46.
Pokój nr 23 do dnia 28.12.2011 do godz 8.45
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie wpłyneła żadna oferta
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: Zadanie nr. 1 - 420 zł
  Zadanie nr. 2 - 350 zł
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: 0
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  drukuj