Liczba gości: 771
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”
Numer przetargu: ZP/93/Z-4/WR/2011
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm
1. BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
2. Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania1)
Cena: a) ujęcie wód deszczowych ze zjazdu Nr 4 z drogi wewnętrznej nr 2 w km 2+ 330 dk nr 90:
wartość netto 69 222,43 zł;
+ podatek (VAT 23%) 15 921,16 zł;
wartość brutto 85 143,59 zł.
b) umocnienie i zabezpieczenie skarpy przy drodze wewnętrznej nr 2 w km 2+402 dk nr 90”:
wartość netto 41 415,82 zł;
+ podatek (VAT 23%) 9 525,64 zł;
wartość brutto 50 941,46 zł.
Data udzielenia zamówienia: 20.01.2012 r.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj