Liczba gości: 1284
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
Tel. (95) 722 38 09
Fax. (95) 722 84 46
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodów:
Zadanie nr. 1: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1997,
nr. rej. GWK 6338, przebieg 282953
Zadanie nr.2: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1996,
nr. rej. GWJ 2736, przebieg 236342
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów:
Zadanie nr. 1: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1997,
nr. rej. GWK 6338, przebieg 282953
Zadanie nr.2: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1996,
nr. rej. GWJ 2736, przebieg 236342
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/05.2/2012
Termin realizacji: 30 dni od dnia otwarcia ofert
Wadium: Zadanie nr. 1: 33.00 zł
Zadanie nr. 2: 28.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adamski Przemysław
Miejsce składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
66-400 Gorzów Wlkp. pokój nr 23 do dnia 31.01.2012 do godziny 8:45.
Informacja o zebraniu wykonawców: Nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie wpłyneła żadna oferta
Cena: Zadanie nr. 1: 336.00 zł
Zadanie nr. 2: 280.00 zł
Data udzielenia zamówienia: -
Liczba otrzymanych ofert: 0
Oferta z najniższą ceną: -
Oferta z najwyższa ceną: -
padamski@dggkia.gov.pl drukuj