Liczba gości: 983
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-12
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Zamówienie uzupełniające w zakresie kontynuacji badań archeologicznych na stanowiskach Międzyrzecz 12 oraz Święty Wojciech 20 zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy II jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające w zakresie kontynuacji badań archeologicznych na stanowiskach Międzyrzecz 12 oraz Święty Wojciech 20 zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy II jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3. Odcinek inwestycji, na którym należy wykonać badania objęte zamówieniem znajduje się na terenie województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego, na terenie gminy Międzyrzecz a celem jego wykonania jest zwiększenie dostępności ekonomicznej komunikacyjnej regionu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
1. Wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z przekazaniem sprawozdań
z badań w terminie do 31 lipca 2012 r.
2. Opracowanie wyników badań w terminie do 15 października 2012r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Izabela Wójcikowska - tel. (68) 325 53 13 wew. 258
Urszula Abramczyk - tel (68) 325 53 13 wew. 232
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do negocjacji zaproszono Wykonawcę: Konsorcjum: LIDER - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, ul. Rubież 46, 61 - 612 Poznań; Fundacja PATRIMONIUM, ul. Wodna 27, 61 – 781 Poznań; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum: LIDER - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, ul. Rubież 46, 61 - 612 Poznań; Fundacja PATRIMONIUM, ul. Wodna 27, 61 – 781 Poznań; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań
  Cena: 514 051,77 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 08.02.2012 r.
  Oferta z najniższą ceną: 514 051,77 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 514 051,77 zł brutto
  drukuj