Liczba gości: 723
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90” - Modernizacja istniejącego, częściowo skanalizowanego rowu melioracyjnego na działkach Nr 179/3, 178/10 i 175/6
gmina Kwidzyn, obręb Mareza”
Numer przetargu: ZP/03/Z-4/WR/2012
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Fiirm:

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania1)
Cena: CENA UMOWNA NETTO 276 345,51 zł;
PODATEK VAT 23 %: 63 559,47 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 339 904,98 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.04.2012 r.
drukuj