Liczba gości: 1393
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-25
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Zadanie I - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 3,76 m3 - cena wywoławcza 629,42 zł brutto
Zadanie II - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew owocowych w ilości 33,8 m3 - cena wywoławcza 2 427,52 zł brutto,
Zadanie III - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 7,80 m3 - cena wywoławcza 687,20 zł brutto
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-2713/1/2012
Termin realizacji: w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty ceny nabycia
Wadium: Zadanie I - 62,94 zł
Zadanie II - 242,75 zł
Zadanie III - 68,72 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej GDDKiA O/ZG oraz w Rejonie w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100; 67-100 Nowa Sól - nieodpłatnie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Cytrycka
tel. (68) 387 24 66 wew. 736
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
pokój nr 4
do dnia 09.02.2012r. godz. 10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: braku ofert
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: nie wpłynęła żadna oferta
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  nowa-sol@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj