Liczba gości: 707
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowego do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu na odcinku od km 10+960 - 11+290.”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w oparciu o dokumentację wykonawczą) oznaczonych nazwą: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu na odcinku od km 10+960 - 11+290.” Potrzeba wykonania drenażu na odcinku od km 10+960 do km 11+290 wynikła na etapie realizacji projektu. Z uwagi na występowanie w korycie wysięków wody oraz stwierdzony odmienny od określonego w opracowaniu projektowym rodzaj i stan gruntów zadecydowano o konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych na wskazanym odcinku. Projektant zdecydował, że w związku z występującymi w podłożu gruntowym sączeniami konieczne będzie obniżenie poziomu wód gruntowych na odcinku od km 10+960 – do km 11+290 poprzez wykonanie drenażu. Obniżenie poziomu wód poprzez wykonanie drenażu pozwoli na prawidłowe przygotowanie podłoża pod konstrukcję jezdni.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/04/Z-4/WR/2012
Termin realizacji: 19.12.2012 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania1)
Cena: CENA UMOWNA NETTO 484 670,98 zł;
PODATEK VAT 23%: 111 474,33 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 596 145,31 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.04.2012 r.
drukuj