Liczba gości: 1213
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-02
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Zamówienie dodatkowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie niezbędnych rozwiązań technicznych na wysokości przepustu P-2 w celu poprawy systemu odwodnienia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie niezbędnych rozwiązań technicznych na wysokości przepustu P-2 w celu poprawy systemu odwodnienia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-3/2012
Termin realizacji: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 3 miesięcy od przekazania przez Zamawiającego Raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Maciej Janecki - tel. (68) 325 53 13 wew. 242
Urszula Abramczyk - tel (68) 325 53 13 wew. 232
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do negocjacji zaproszono Wykonawcę: PROMOST Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65 - 034 Zielona Góra
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMOST Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65 - 034 Zielona Góra
  Cena: 98 400,00 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 16.02.2012 r.
  Oferta z najniższą ceną: 98 400,00 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 98 400,00 zł brutto
  drukuj