Liczba gości: 1559
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Zadanie I - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 3,76 m3 - cena wywoławcza 503,54 zł brutto
Zadanie II - unieważniono z powodu kradzieży drewna. Zadanie III - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ilości 7,80 m3 - cena wywoławcza 549,76 zł brutto
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-2713/2/2012
Termin realizacji: w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty ceny nabycia
Wadium: Zadanie I - 50,35 zł
Zadanie II - unieważniono z powodu kradzieży drewna
Zadanie III - 54,98 zł
nr konta bankowego: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej GDDKiA O/ZG oraz w Rejonie w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100; 67-100 Nowa Sól - nieodpłatnie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski
tel. (68) 387 24 66 wew. 732
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
pokój nr 4
do dnia 07.03.2012r. godz. 10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Zadanie nr II zostaje unieważnione z powodu kradzieży drewna, wykrytej dnia 06.03.2012r.
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano jedyną ofertę, która została złożona na Zadanie I i Zadanie III.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jarosław Brzeczka
  Zatonie 6G
  66-004 Racula
  Cena: Zadanie I: 554,00 zł,
  Zadanie III: 580,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 07.03.2012r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: Jarosław Brzeczka
  Zatonie 6G
  66-004 Racula
  Oferta z najwyższa ceną: Jarosław Brzeczka
  Zatonie 6G
  66-004 Racula
  nowa-sol@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj