Liczba gości: 1524
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp.
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
Tel. (95) 722 38 09
Fax. (95) 722 84 46
Przedmiot zamówienia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze Rejon w Gorzowie Wlkp.
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
Tel. (95) 722 38 09
Fax. (95) 722 84 46
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem aukcji jest sprzedaż:
Zadanie nr. 1: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1997,
nr. rej. GWK 6338, przebieg 282953
Zadanie nr.2: Samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento rok produkcji 1996,
nr. rej. GWJ 2736, przebieg 236342
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/05.3/2012
Termin realizacji: 7 dni od dnia aukcji
Wadium: Licytant przystępujący do aukcji jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości :
Zadanie nr. 1: 33.00 zł
Zadanie nr. 2: 28.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa wylicytowana cena.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adamski Przemysław tel. 691 772 560
Miejsce otwarcia ofert: Rejon w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a świetlica dnia 07 marca 2012 godz.9 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1: 340 zł Zadanie nr 2 : 290 zł
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 : Agnieszka Piechowska zam. 66-542 Zwierzyń ul. Olimpijska 3
  Zadanie nr 2 : Ryszard Strugarek zam. 55-500 Strzelce Kraj.ul. Kosciuszki 3B/17
  Cena: Zadanie nr. 1: 336.00 zł
  Zadanie nr. 2: 280.00 zł
  Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 : 07.03.2012
  Zadanie nr 2 : 07.03.2012
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 : 1
  Zadanie nr 2 : 1
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 : 340 zł
  Zadanie nr 2 : 290 zł
  drukuj