Liczba gości: 1460
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-26
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
95 7228446 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3, 22 i 24.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/01.2/2012
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: zadanie nr 1 - 40 zł
zadanie nr 2 - 650 zł
zadanie nr 3 - 200 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w Rejonie w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27 do dnia 03.04.2012 do godz. 8 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 3 - oferta nr 1
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jan Stempień 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Wojciechowskiego 6/7
  Cena: Zadanie nr 3 - 2106 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 10.04.2012
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1- 0
  Zadanie nr 2 - 0
  Zadanie nr 3 -1
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 3 - 2106 zł brutto
  drukuj