Liczba gości: 1358
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli
Zadanie II - sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew owocowych z terenu działek byłego sadu w m. Nowogród Bobrzański w ilości 25,53 m3 - cena wywoławcza 1466,86 zł brutto.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-2713/3/2012
Termin realizacji: w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty ceny nabycia
Wadium: Zadanie II - 146,69 zł
nr konta bankowego: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej GDDKiA O/ZG oraz w Rejonie w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100; 67-100 Nowa Sól - nieodpłatnie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski
tel. (68) 387 24 66 wew. 732
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
pokój nr 4
do dnia 13.04.2012r. godz. 10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: braku ofert
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak ofert
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  nowa-sol@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj