Liczba gości: 1090
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „OCHRONA MIENIA (DOZOROWANIE) W SIEDZIBACH OBWODÓW DROGOWYCH W KIEZMARKU I MATARNI REJON W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na ochronie mienia (dozorowaniu) w siedzibie Obwodu Drogowego w Kiezmarku, ul. Żuławska 2, Gmina Cedry Wielkie w ilości 13 504 godz. oraz w siedzibie Obwodu Drogowego w Gdańsku – Matarni, ul. Budowlanych 70 w ilości 14 006 godz.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/16/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.05.2012 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.04.2014 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 7,90 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Krystyna Lider – Inspektor ds. Finansowo-Kadrowych.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
13/04/2012 godz.14:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony Osób i Mienia CEL Sp. z o.o., ul. Nowa Niepodległości 1,
10-566 Olsztyn
Cena: cena umowna netto 136 449,60 zł
podatek VAT 23% 31 383,41 zł
cena umowna brutto 167 833,01 zł
Data udzielenia zamówienia: 07/05/2012
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 136 449,60 zł
podatek VAT 23% 31 383,41 zł
cena umowna brutto 167 833,01 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 178 264,80 zł
podatek VAT 23% 41 000,90 zł
cena umowna brutto 219 265,70 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj