Liczba gości: 873
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gda}sk
Przedmiot zamówienia: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) –
przebudowa systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich – budowa przepustów fi 600 z rur GRP, rowu R-G 1.1 oraz przepustów fi 400”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opracowaną przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/18/R-1/WR/2012
Termin realizacji: do dnia 15.07.2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Projektu - Aleksander Mania;
Z-ca Naczelnka Wydziału Zamówień Publicznych - Magdalena Czechowska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bilfinger Berger Budownictwo S.A. – Lider Konsorcjum
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
Cena: CENA UMOWNA NETTO 218 509,48 zł;
PODATEK VAT 23%: 50 257,18 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 268 766,66 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17.07.2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA OFERTOWA NETTO 218 509,48 zł;
PODATEK VAT 23%: 50 257,18 zł;
CENA OFERTOWA BRUTTO: 268 766,66 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA OFERTOWA NETTO 218 509,48 zł;
PODATEK VAT 23%: 50 257,18 zł;
CENA OFERTOWA BRUTTO: 268 766,66 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj