Liczba gości: 911
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uzupełnienie i naniesienie poprawek do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/21/P-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 04.06.2012 r.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DHV Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Cena: CENA UMOWNA NETTO 94 000,00 zł;
PODATEK VAT 23 %: 21 620,00 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 115 620,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27.04.2012 r.
drukuj