Liczba gości: 1541
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie
http://www.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161 , NIP: 712-242-71-34,
Adres do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
tel/fax: 81 855 24 58
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: wynajem budynku użytkowego na parkingu samochodowym w m. Tchórzew
w ciągu drogi nr.19 Białystok-Lublin-Rzeszów
Numer przetargu: GDDKiA-O/Lu-Z-13/ Tchorzew/2012
Termin realizacji: 4 lat od daty podpisania umowy
Wadium: nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Pisemna do pobrania
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
tel/fax: 81 855 24 58
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adam Janeczek
tel. 81 854 27 07
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
negocjacje odbędą się
w dniu 11.05.2012. do godz. 09:00 pokój nr 4
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
dnia 11.05.2012r. o godz. 09:15 pokój nr 4
Zakres przetargu: dzierżawa
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia jako jedyna uzyskala maksymalną ilość punktów.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe POLGAR
  Grażyna Opajdowska- Olszak
  Górka Kocka 125
  21-150 Kock
  Cena: 240,00 zł brutto / miesiąc
  Data udzielenia zamówienia: 01.06.2012
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 240,00 zł brutto / miesiąc
  Oferta z najwyższa ceną: 240,00 zł brutto / miesiąc
  wzyga@gddkia.gov.pl drukuj