Liczba gości: 837
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – wykonanie dwóch dodatkowych przepustów pod łącznicami północną i południową skrzyżowania 2-poziomowego w Lipiankach.”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w oparciu o dokumentację wykonawczą) oznaczonych nazwą: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – wykonanie dwóch dodatkowych przepustów pod łącznicami północną i południową skrzyżowania 2-poziomowego w Lipiankach.” polegających na wykonaniu dwóch przepustów żelbetowych o średnicy DN 800 i łącznej długości 45 wraz z robotami towarzyszącymi szczegółowo wyspecyfikowanymi w dokumentacji projektowej.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/27/Z-4/WR/2012
Termin realizacji: do dnia 19.12.2012 roku.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: mgr inż. Longin Ewald, Kierownik Projektu Kontraktu
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) BUDIMEX S.A. - Lider
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
2) Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania
Cena: Cena netto: 168 118,14 zł
Podatek VAT 23%: 38 667,17 zł
Cena brutto: 206 785,31 zł
Data udzielenia zamówienia: 05/07/2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdańsk@gddkia.gov.pl drukuj