Liczba gości: 945
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ
W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŚWIEBODZIN
Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: 630.
Zamówienie obejmuje:
a) Przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne;
b) Naprawy powstałe w wyniku awarii;
c) Naprawy wynikające z przeglądów – układ napędowy, elektryczny, wydechowy, zawieszenie;
d) Naprawy powypadkowe w tym prace blacharskie i lakiernicze;
e) Serwis i dostaw ogumienia;
f) Mycie i sprzątanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-19/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Wojciech Gmiąt – telefon (68) 382 42 61, 382 27 44 wew. 119 – Rejon Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
Hanna Kuliczkowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 233 – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do negocjajci zaproszono Wykonawcę: EURO-CENTRUM sp. z o.o. ul. Łęgowska 8 66-200 Świebodzin
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EURO-CENTRUM sp. z o.o. ul.Krauthofera 33A, 60-203 Poznań adres do korespondencji: ul. Łęgowska 8 ,66-200 Świebodzin
    Cena: netto- 94.405,50zł
    Data udzielenia zamówienia: 08.06.2012r.
    ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj