Liczba gości: 795
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – aktualizacja systemu melioracji po wschodniej stronie rzeki Wisły
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w oparciu o dokumentację wykonawczą) oznaczonych nazwą: BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – aktualizacja systemu melioracji po wschodniej stronie rzeki Wisły.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/29/Z-4/WR/2012
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm
1.BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
2.Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania
Cena: CENA NETTO: 429 130,94 zł;
PODATEK VAT 23%: 98 700,12 zł;
CENA BRUTTO: 527 831,06 zł.
Data udzielenia zamówienia: 03.08.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO: 429 130,94 zł;
PODATEK VAT 23%: 98 700,12 zł;
CENA BRUTTO: 527 831,06 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO: 429 130,94 zł;
PODATEK VAT 23%: 98 700,12 zł;
CENA BRUTTO: 527 831,06 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj