Liczba gości: 884
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – wykonanie robót odwodnieniowych wynikających z odkrycia niezidentyfikowanych wylotów drenaży w km 1+177 dk nr 90.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w oparciu o dokumentację wykonawczą) oznaczonych nazwą: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – wykonanie robót odwodnieniowych wynikających z odkrycia niezidentyfikowanych wylotów drenaży w km 1+177 dk nr 90.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/31/Z-4/WR/2012
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm

1.BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

2.Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania
Cena: CENA NETTO: 86 827,28 zł;
PODATEK VAT 23%: 19 970,27 zł;
CENA BRUTTO: 106 797,55 zł.
Data udzielenia zamówienia: 03.08.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO: 86 827,28 zł;
PODATEK VAT 23%: 19 970,27 zł;
CENA BRUTTO: 106 797,55 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO: 86 827,28 zł;
PODATEK VAT 23%: 19 970,27 zł;
CENA BRUTTO: 106 797,55 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj