Liczba gości: 1009
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W MATARNI”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- malowanie stalowej konstrukcji nośnej szkieletowej – 721,70 m2;
- wymianę licowania ścian i posadzek kanałów samochodowych wraz z remontem oświetlenia – 65,44 m2;
- wykonanie przepierzenia hali w postaci lekkiej ściany z blach stalowych fałdowych powlekanych – 88,80 m2;
- demontaż dwóch wentylatorów – 2 szt.;
- wykonanie podejścia ciepłej wody do baterii umywalkowej – 30 m;
- wykonanie regałów z kształtowników stalowych – 25 m2 ściany.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
- 40 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % - Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 10,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Stanisław Wawryniuk – Inspektor ds. administracji i zaplecza w Rejonie w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD
i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Gdańsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
20/07/2012 do godz. 8:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALKOR Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 12-16,
81-759 Sopot
Cena: cena umowna netto 78 578,00 zł
podatek VAT 23% 18 072,94 zł
cena umowna brutto 96 650,94 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/07/2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 78 578,00 zł
podatek VAT 23% 18 072,94 zł
cena umowna brutto 96 650,94 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 128 298,80 zł
podatek VAT 23% 29 508,72 zł
cena umowna brutto 157 807,52 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj