Liczba gości: 947
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-18
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
95 7228446 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuz dróg krajowych nr 3 i 24
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuz dróg krajowych nr 3 i 24
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k /01.3/ 2012
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Licytant przystepujący do aukcji jest zobowiazany do wniesienia wadium w wysokości :
Zadanie nr 1 - 38.00 zł
Zadanie nr 2 - 630.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa wylicytowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce otwarcia ofert: Rejon w Gorzowie Wlkp. świetlica dnia 31 lipca 2012 godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1 - 0 Zadanie nr 2 - Licytant nr 1
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - 0
  ZAdanie nr 2 - Wytwórnia Opakowań Drewnianych
  Jerzy Kaczmarek 62-045 Pniewy
  ul. Św.Wawrzyńca 7
  Cena: ZAdanie nr 1 - 0
  Zadanie nr 2- 6440 zł
  Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 -0
  Zadanie nr 2- 06.08.2012
  Liczba otrzymanych ofert: ZAdanie nr 1 - 0
  Zadanie nr 2 - 1
  Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 0
  Zadanie nr 2 - 6440 zl
  drukuj