Liczba gości: 785
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”
a) umocnienie rowów w punktach lokalnych wysięków z kolumn dynamicznych
b) wykonanie remontu przepustu (rowu krytego) na działce nr 157/133
c) remont odcinka systemu melioracyjnego na działce nr 350/4
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w oparciu o dokumentacje projektowe – projekty wykonawcze dodatkowe oraz porozumienia z właścicielami gruntów) oznaczonych nazwą: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”
a) umocnienie rowów w punktach lokalnych wysięków z kolumn dynamicznych
b) wykonanie remontu przepustu (rowu krytego) na działce nr 157/133
c) remont odcinka systemu melioracyjnego na działce nr 350/4
Numer przetargu: ZP/52/Z-4/WR/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie: od podpisania umowy do dnia 19.12.2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę:
mgr inż. Longin Ewald, Kierownik Projektu Kontraktu pn. „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones Ribera del Loira 42S
28042 Madryt, Hiszpania
Cena: CENA UMOWNA NETTO: 107 815,18 zł;
PODATEK VAT 23 %: 24 797,49 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 132 612,67 zł.
Data udzielenia zamówienia: 23/10/2012
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj