Liczba gości: 806
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-23
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:
„WYKONANIE MAP Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI DLA BUDOWY OBWODNICY KOŚCIERZYNY, OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO ORAZ UJAWNIENIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I KSIĘGACH WIECZYSTYCH”
- przyjęcie granic nieruchomości oraz opracowanie map z projektami podziału
wraz ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przyjęciu granic nieruchomości oraz opracowanie map z projektami podziału wraz ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych realizowanych w ramach zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: „WYKONANIE MAP Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI DLA BUDOWY OBWODNICY KOŚCIERZYNY, OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO ORAZ UJAWNIENIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I KSIĘGACH WIECZYSTYCH”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/64/P-3/WR/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się następującą osobę: Pan Maciej Należny, Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1) Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych NADIR Sp. z o.o.
Ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice
2) GEONET Tomasz Kowalski (Lider)
Ul. Piecewska 28B/21, 80-288 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 92 373,00 zł
podatek VAT 23 % 21 245,79 zł
cena umowna brutto 113 618,79 zł
Data udzielenia zamówienia: 27.11.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 92 373,00 zł
podatek VAT 23 % 21 245,79 zł
cena ofertowa brutto 113 618,79 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 92 373,00 zł
podatek VAT 23 % 21 245,79 zł
cena ofertowa brutto 113 618,79 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj