Liczba gości: 1500
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-08
Zamawiający: GDDKiA Oddzial Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel/fak 95 72 284 46 , 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k /01.1/ 2013
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1 - 50 zł
Zadanie nr 2 - 350 zł
Zadanie nr 3 - 200 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 21 do dnia 22.02.2013 do godz. 8 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1 : Jerzy Kaczmarek Wytwórnia Opakowań Drewnianych 62-045 Pniewy Zadanie nr 2 : Karol Banaszkiewicz Gospodarstwo Rolne Przysieka 15a 66-542 Zwierzyń Zadanie nr 3 : Jerzy Kaczmarek Wytwórnia Opakowań Drewnianych 62-045 Pniewy
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 : Jerzy Kaczmarek Wytwórnia Opakowań Drewnianych 62-045 Pniewy
  Zadanie nr 2 : Karol Banaszkiewicz Gospodarstwo Rolne Przysieka 15a 66-542 Zwierzyń
  Zadanie nr 3: Jerzy Kaczmarek Wytwórnia Opakowań Drewnianych 62-045 Pniewy
  Cena: Zadanie nr 1 : 1080.00 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 8100.00 zł brutto
  Zadanie nr 3 : 5076.00 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 : 2013.03.04
  Zadanie nr 2 : 2013.03.04
  Zadanie nr 3 : Oferent odstąpił od podpisania umowy
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 : 3
  Zadanie nr 2 : 4
  Zadanie nr 3 : 5
  Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 : 1026.00 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 6176,41 zł brutto
  Zadanie nt 3 : 3672.00 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 : 1080.00 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 8100.00 zł brutto
  Zadanie nr 3 : 5076.00 zł brutto
  bkonieczna@gddkia.gov.pl drukuj