Liczba gości: 910
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk-Matarnia;
Tel. 58 342-68-11; fax 58 342-68-13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:
„Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku”
- polegających na objęciu w/w czynnościami nowo wybudowaną sygnalizację świetlną w ciągu DK nr 6 w m. Gościcino (na skrzyżowaniu z ulicą Szeroką i ul. Słoneczną), oraz w ciągu DK nr S6 w miejscowości Gdynia (na skrzyżowaniu z ul. Chwarznieńską).
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres niniejszego zamówienia uzupełniającego obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, dla nowo wybudowanej sygnalizacji świetlnej w ciągu DK nr 6 w m. Gościcino (na skrzyżowaniu z ulicą Szeroką i ul. Słoneczną) oraz w ciągu DK nr S6 w miejscowości Gdynia (na skrzyżowaniu z ul. Chwarznieńską), które zostały zlecone Wykonawcy zamówienia podstawowego pn.: „PROWADZENIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH, USUWANIA AWARII I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W GDAŃSKU”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/15/Z-12/WR/2013
Termin realizacji: od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.06.2015 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą nastepującą osobę: inż. Dawid Szczepański - Zastępca Kierownika Rejonu.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1) Zakład Usług Inzynierskich ELDRO-fl Sp. z o.o.,
2) Zakład Usług Inzynierii Ruchu, Krystyna Hinca,
1) ul. Letnicka 1
2) ul. Handlowa 27
1) 80-536 Gdańsk
2) 81-061 Gdynia
Cena: cena umowna netto: 73 320,24 zł
podatek VAT 23%: 16 863,66 zł
cena umowna brutto: 90 183,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/02/2013
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 73 320,24 zł
podatek VAT 23%: 16 863,66 zł
cena umowna brutto: 90 183,90 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 73 320,24 zł
podatek VAT 23%: 16 863,66 zł
cena umowna brutto: 90 183,90 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj