Liczba gości: 1310
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-07
Zamawiający: GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach ul.Wapienna4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra nr rej.FZA 36CV, rok produkcji 1995. Przebieg ponad 460000km
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra nr rej.FZA 36CV, rok produkcji 1995, Przebieg ponad 460000km. Cena wywoławcza 900,00 złotych (dziewięćset złotych)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-lz-418/01/2013
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marian Michalski tel.683755194
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach ul.Wapienna 4, 68-200 Żary, pokój nr 21 do dnia 20.03.2013r. do godziny 8:45.
Informacja o zebraniu wykonawców: Brak
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brak
Liczba otrzymanych ofert: 0
lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj