Liczba gości: 1410
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Uno 1.0. KAT, rok produkcji 1998
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Uno 1.0. KAT, rok produkcji 1998
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713-4/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 25,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaproponowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
do 30 kwietnia 2013r. godz. 11:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pan Mariusz Dereń
ul. Konopnickiej 1/3
69-100 Słubice
Cena: 492,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.04.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Pan Ryszard Balukiewicz
ul. Konopnickiej 2a/5
69-100 Słubice
260,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Pan Mariusz Dereń
ul. Konopnickiej 1/3
69-100 Słubice
492,00 zł brutto
rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj