Liczba gości: 1330
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-15
Zamawiający: GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach ul.Wapienna 4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra nr rej.FZA 36CV, rok produkcji 1995r., przebieg 463031 km
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra nr rej. FZA 36CV, rok produkcji 1995, przebieg 463031 km, cena wywoławcza 675,00 złotych (sześćsetsiedemdziesiątpięć00/100złotych)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z15-lz-418/01a/2013
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marian Michalski tel 683755194
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Żarach ul.Wapienna 4, 68-200 Żary, pokój nr 21 do dnia 06.05.2013r. do godziny 12.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najwyższa cena
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Władysław Kukliński, Głuchowice 6e, 59-222 Miłkowice
    Cena: 700,00 złotych
    Liczba otrzymanych ofert: 1
    Oferta z najwyższa ceną: 700,00
    lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj