Liczba gości: 1311
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-07
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3 i 92
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3 i 92
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-wg-282/11/2013
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: Zadanie nr 1-50,00 zł
Zadanie nr 2- 100,00 zł
Zadanie nr 3- 40,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaproponowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Gmiąt
Miejsce składania ofert: Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
do 22.05.2013 do godz. 8:45
Informacja o zebraniu wykonawców: brak ofert
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Liczba otrzymanych ofert: 0
www.gddkia.gov.pl drukuj