Liczba gości: 1931
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostra
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól,
ul. Wojska Polskiego 100
tel.: 68 387 24 66 fax.: 68 387 45 71
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki suchych drzew przydrożnych w ramach robót z bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 3, 27, 32.
Opis przedmiotu zamówienia: „Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki suchych drzew przydrożnych w ramach robót z bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 3, 27, 32” w poddziale na zadania:
Zadanie I: Drewno pozyskane z wycinki drzew przy drodze krajowej nr 3, zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Nowej Soli, masa 27,00 m3,
cena wywoławcza brutto – 2077,65 zł
Zadanie II: Gałęziówka pozyskana z wycinki drzew przy drodze krajowej nr 3, zgromadzona na Obwodzie Drogowym w Nowej Soli, masa 29,00 m3 ,
cena wywoławcza brutto – 626,40 zł
Zadanie III: Drewno pozyskane z wycinki drzew przy drogach krajowych nr 27 i 32, zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Nowej Soli, masa 19,10 m3 ,
cena wywoławcza brutto - 1639,85 zł
Zadanie IV: Gałęziówka pozyskana z wycinki drzew przy drogach krajowych nr 27 i 32, zgromadzona na Obwodzie Drogowym w Nowej Soli, masa 11,00 m3 ,
cena wywoławcza brutto - 237,60 zł
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-2713/1/2013
Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Zadanie I – 207,76 zł
Zadanie II – 62,64 zł
Zadanie III - 163,98 zł
Zadanie IV - 23,76 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski, tel. 68 387 24 66 wew. 736
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego tj. Rejon w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100 , 67-100 Nowa Sól, pokój nr 4, w terminie do 06.06.2013 do godz. 10.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie I:
Marta Baran
Czasław 1
67-106 Otyń

Zadanie II:
Dariusz Mikołajczak
ul. Wandy 1A
65-095 Zielona Góra

Zadanie III:
Marta Baran
Czasław 1
67-106 Otyń

Zadanie IV:
Roman Jasiocha
ul. Pułaskiego 1
67-100 Nowa Sól
Cena: Zadanie I: 2322,00 zł brutto
Zadanie II: 1160,00 zł brutto
Zadanie III: 1719,00 zł brutto
Zadanie IV: 475,20 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Zadanie I:
BarMiPi
Mieczysław Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
2079,00 zł brutto

Zadanie II:
BarMiPi
Mieczysław Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
627,48 zł brutto

Zadanie III:
BarMiPi
Mieczysław Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
1640,52 zł brutto

Zadanie IV:
BarMiPi
Mieczysław Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
238,68 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie I:
Marta Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
2322,00 zł brutto

Zadanie II:
Dariusz Mikołajczak
ul. Wandy 1A
65-095 Zielona Góra
1160,00 zł brutto

Zadanie III:
Marta Baran
Czasław 1
67-106 Otyń
1719,00 zł brutto

Zadanie IV:
Roman Jasiocha
ul. Pułaskiego 1
67-100 Nowa Sól
475,20 zł brutto
psiborowski@gddkia.gov.pl drukuj