Liczba gości: 1530
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach 68-200 Żary, ul.Wapienna 4
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych z pasa drogowego dk nr 12 i 27
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnacych wzdłuż dróg karajowych nr 12 i 27 w ilości: liściaste twarde - 12,940m3; liściaste miękkie - 15,920m3; iglaste 1,020m3. Sprzedaż drewna dotyczy całości.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z15-lz-418/03a/2013
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 100,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik służby liniowej - Andrzej Cichocki tel. 605410197 Obwód Drogowy w Żarach,
Kierownik służby liniowej - Marian Michalski tel. 605410216 Obwód Drogowy w Trzebielu
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach ul.Wapienna 4, 68-200 Żary, pokoj nr 21 do dnia 07.08.2013r. do godziny 12:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najwyższa cena
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Edyta Konieczyńska ul.Topolowa 1a/1 68-219 Tuplice
  Cena: 2000,00
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najniższą ceną: 1950
  Oferta z najwyższa ceną: 2000,00
  lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj