Liczba gości: 1640
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochód osobowy marki ROVER 214 rok produkcji 1999,
nr rej. FSW 11 GL , przebieg 248 450,
będący w użytkowaniu Rejonu w Świebodzinie
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochód osobowy marki ROVER 214 rok produkcji 1999,
nr rej. FSW 11 GL , przebieg 248 450, za cenę wywoławczą 1200 PLN.
będący w użytkowaniu Rejonu w Świebodzinie
Numer przetargu: GDDKiA O/ZG-Z14-282wg/16/2013
Termin realizacji: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o przyjęciu jego oferty i jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania powyższego powiadomienia do uregulowania ceny nabycia pojazdu. Oferent będzie związany z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
Wadium: Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 120 zł
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: OFEROWNA CENA.
Cena ofertowa nie może być niższa niż wywoławcza. Oferty z niższą ceną niż wywoławczą, zostaną odrzucone.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Gmiąt tel kom. 609 622 113
Miejsce składania ofert: Rejon w Świebodzinie ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
pokój nr 19 do dnia 09.09.2013 do godziny 8:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
wgmiat@gddkia.gov.pl drukuj