Liczba gości: 1329
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych gatunek : różne, liściaste twarde , miękkie oraz sosnowe w ilości :
Zadanie nr 1 - 12.74 m3
Zadanie nr 2 - 26.04 m3
Zadanie nr 3 - 9.15 m3
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych gatunek : różne, liściaste twarde , miękkie oraz sosnowe w ilości :
Zadanie nr 1 - 12.74 m3
Zadanie nr 2 - 26.04 m3
Zadanie nr 3 - 9.15 m3
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14wg-282/11/2013
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 50 zł
Zadanie nr 2 – 100 zł
Zadanie nr 3 – 40 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyzsza zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Gmiąt tel kom. 609 622 113
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Zielonej Górze
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin
pokój nr 18, w terminie do 06.08.2013 do godz. 8:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłynęła żadna oferta.
    wgmiat@gddkia.gov.pl drukuj