Liczba gości: 717
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych rejestrowanych dla Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku”
Opis przedmiotu zamówienia: Usługi pocztowe rejestrowane świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wraz z podległymi Rejonami.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-WOZ/40/F-2/WR/2013
Termin realizacji: od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POCZTA POLSKA S.A.
ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
Cena: 111 376,00 zł netto
Data udzielenia zamówienia: 22.08.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj