Liczba gości: 822
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:
„WYKONANIE DODATKOWYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE OBJĘTYM BUDOWĄ POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA”
– wykonanie rowu odwadniającego działkę nr 95/26 na Olszynce
- umocnienie wału rz. Motławy
- utwardzenie terenu przy przepompowni”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
– wykonaniu rowu odwadniającego działkę nr 95/26 na Olszynce;
- umocnieniu wału rz. Motławy;
- utwardzeniu terenu przy przepompowni
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/58/R-1/WR/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 04.12.2013 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,
01-518 Warszawa.
Cena: CENA UMOWNA NETTO 104 079,27 zł;
PODATEK VAT 23 %: 23 938,23 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 128 017,50 zł.
Data udzielenia zamówienia: 30.10.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj