Liczba gości: 1691
Data wszczęcia postępowania: 2014-01-20
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż kontenera/kontenerów biurowych zlokalizowanych na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku w podziale na zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż kontenera/kontenerów biurowych zlokalizowanych na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-rr-2713-9/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 500 zł za każde zadanie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
pokój nr 11
do 04.02.2014 roku godz. 09:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zamówienia nie udzielono
    Data udzielenia zamówienia: zamówienia nie udzielono
    Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
    rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj