Liczba gości: 1657
Data wszczęcia postępowania: 2014-01-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel./fax 95 72 284 46 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/01/2014
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1 - 70.00 zł
Zadanie nr 2 - 1300.00 zł
Zadanie nr 3 - 600.00 zł
Zadanie nr 4 - 200.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 21 do dnia 06.02.2014 do godz. 8 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Unieważniono
drukuj