Liczba gości: 1995
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-17
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel/fax 95 72 284 46 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24.
Numer przetargu: GDDKiA O/ZG -Z11-418k /01.1/ 2014
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1 : 35.00 zł
Zadanie nr 2 : 650.00 zł
Zadanie nr 4 : 100.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 21 do dnia 31.03.2014 do godz. 8 45
Informacja o zebraniu wykonawców: nie dotyczy
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1: Fornalik Janusz Kołczyn ul. Sulęcińska 15 66-435 Krzeszyce Zadanie nr 2: PPH Trans-Handel Bogdan Bola Moczkowo ul. Gorzowska 37 74-320 Barlinek Zadanie nr 4: Drew-Kom Ariel Remisz ul. Poznańska 31/2 64-510 Wronki
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1: Fornalik Janusz Kołczyn ul. Sulęcińska 15 66-435 Krzeszyce
  Zadanie nr 2: PPH Trans-Handel Bogdan Bola Moczkowo ul. Gorzowska 37 74-320 Barlinek
  Zadanie nr 4: Drew-Kom Ariel Remisz ul. Poznańska 31/2 64-510 Wronki
  Cena: Zadanie nr 1: 447.12 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 6592.36 zł brutto
  Zadanie nr 4: 1210.00 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 : 11.04.2014
  Zadanie nr 2: 11.04.2014
  Zadanie nr 4: 11.04.2014
  Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 : 2
  Zadanie nr 2 : 1
  Zadanie nr 4 : 2
  Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 : 388.89 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 6592.36 zł brutto
  Zadanie nr 4 : 1202.21 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 : 447.12 zł brutto
  Zadanie nr 2 : 6592.36 zł brutto
  Zadanie nr 4: 1210.00 zł brutto
  drukuj