Liczba gości: 1544
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-25
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 22 odcinek Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - przetarg nr 2
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 22 odcinek Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - przetarg nr 2
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-rr-2713-2/14
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 200,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
pokój nr 11
Do 08.04.2014 roku godz. 11:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zamówienia nie udzielono
Data udzielenia zamówienia: zamówienia nie udzielono
Liczba otrzymanych ofert: bark
rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj