Liczba gości: 1566
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Żarach, ul.Wapienna4, 68-200 Żary
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym dróg krajowych nr 12 i 18 w łącznej ilości 55,06m3. Sprzedaż drewna dotyczy całości.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-418/03a/2014
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 300,00 złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Lucyna Źrebiec
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Żarach, ul.Wapienna4, 68-200 Żary, pokój nr 21 do dnia 12.08.2014r. do godziny 14.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: najwyższa cena
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wiesław Maksymin, Kolonia 14 Sieniawa Żarska 68-213 Lipinki Łużyckie
    Cena: 3695
    Liczba otrzymanych ofert: 1
    lzrebiec@gddkia.gov.pl drukuj